Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
ISO9001 ISO9001 sgs Ganoderma lucidum and mineral vitamin health food, etc. 2022-03-09 ~ 2024-08-16 Đã xác minh
ISO14001 ISO14001 sgs Ganoderma lucidum and mineral vitamin health food, etc. 2022-03-09 ~ 2024-08-16 Đã xác minh
ISO22000 ISO22000 sgs Ganoderma lucidum and mineral vitamin health food, etc. 2022-03-09 ~ 2024-02-09 Đã xác minh
GMP GMP sgs Ganoderma lucidum and mineral vitamin health food, etc. 2022-03-09 ~ 2024-06-12 Đã xác minh
HACCP HACCP sgs Ganoderma lucidum and mineral vitamin health food, etc. 2022-03-09 ~ 2024-02-09 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
GANOHERB ZC8840396ZC GANOHERB Food & Beverage>>Beverages>>Coffee>>Instant Coffee 2011-11-27 ~ 2021-11-26 Đã xác minh
xianzhilou xianzhilou

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 11 - 20 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này